Rodzaje zabezpieczeń bankowych

Rodzaje zabezpieczeń bankowych

 1. Depozyt karty pojazdu

  Jest to zasadniczo najprostsza forma zabezpieczenia bankowego. Bank, udzielając kredytu i finansując zakup pojazdu, jednocześnie zatrzymuje kartę pojazdu kredytowanego samochodu, co na dobrą sprawę skutecznie uniemożliwia nabywcy jego dalszą odsprzedaż. Depozyt zostaje zwolniony w momencie spłaty zobowiązania i karta wraca do właściciela pojazdu.

 2. Przewłaszczenie

  W przypadku tego zabezpieczenia to wierzyciel (bank) figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel. Podpisana umowa zobowiązuje go jednak do przeniesienia prawa własności pojazdu od razu po spłacie istniejącego zadłużenia.

 3. Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym

  To zabezpieczenie jest podobne do poprzednio omawianego z tą jednak różnicą, że bank nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel, a jest nim kredytobiorca. Umowa zastrzega jednak prawo do przeniesienia własności na bank w celu zaspokojenia jego roszczeń w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków kredytobiorcy, np. brak płatności, duże opóźnienia itp.

 4. Zastaw rejestrowy

  W tym przypadku bank zgłasza zastaw do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy. Dzięki temu, niezależnie od tego, co stanie się z autem, w czyje trafi ręce i jak do tego dojdzie, to bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń, a tym samym prawo do kredytowanego pojazdu.